Zajęcia kursu Instytutu Novum zgodne z aktualnymi wymaganiami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Maturalne Kursy Przygotowawcze Instytutu Novum w Krakowie dla kandydatów na Uniwersytet Jagielloński na:

Wydział Prawa i Administracji - kierunki: prawo, administracja,

Wydział Filozoficzny - kierunki: psychologia, socjologia, pedagogika, religioznawstwo, filozofia, porównawcze studia cywilizacji,

Wydział Historyczny - kierunki: archeologia, etnologia, antropologia kultury, historia, historia sztuki

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych - kierunki: europeistyka, stosunki międzynarodowe, politologia,

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej - kierunki: psychologia stosowana, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia i zarządzanie, zarządzanie w turystyce,

Zajęcia maturalnego kursu przygotowawczego Instytutu Novum prowadzone przez kadrę naukową UJ w stopniu doktora, obejmują zagadnienia wchodzące w zakres programu nauczania i przygotowania do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, z przedmiotów wymaganych podczas rekrutacji kandydatów na poszczególne kierunki studiów.

Instytut Novum prowadzi kursy przygotowawcze dla kandydatów na studia na Uniwersytet Jagielloński od 1997 roku.

 

fb

Na facebooku umieszczamy aktualne informacje i materiały do pobrania

INSTYTUT  NOVUM
biuro koordynacyjne kursu
ul. Salwatorska 4 pok.11
30-109 Kraków
sekretariat tel.12 422 94 07

z uwagi na limit miejsc obowiązuje kolejność zgłoszeń

infolinia i zapisy 9.00-18.00

tel. 604 062 988